จ.ราชบุรี เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมเก็บวัชพืช ผักตบชวาในลำคลองถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


นายวิทยา กอประเสริฐสุด นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย รองนายกเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในชุมชน ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day รักษาความสะอาด บริเวณลำคลองบัวงาม และคลองป้ากวย ซึ่งเป็นคลองไส้ไก่เชื่อมติดกับคลองดำเนินสะดวก ในพื้นที่ตำบลประสาทสิทธิ์ที่ประชาชนอาศัยใช้ลำคลองแห่งนี้สัญจรทางน้ำ ใช้เรือขนสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด และใช้น้ำทำการเกษตร โดยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลและชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจนำอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ สวิง เรือ ตะขอ มาช่วยกันตักเก็บผักตบชวา วัชพืช และถุงพลาสติกที่อยู่บริเวณลำคลองที่ขึ้นหนาทึบ ขวางทางน้ำ ส่งผลให้น้ำไหลผ่านไม่สะดวกด้าน นายสุพัฒน์ ตันตระกูล ประธานสภาเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ นำเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ทำความสะอาดลำคลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยช่วยกันนำผักตบชวา และวัชพืชที่ขึ้นอย่างหนาแน่นตามลำคลองออก ให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก มีความสะอาด และสร้างคลองสวย น้ำใส่ ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จ.ราชบุรี เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมเก็บวัชพืช ผักตบชวาในลำคลองถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ราชบุรี เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมเก็บวัชพืช ผักตบชวาในลำคลองถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 03, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.