วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดงานประเพณีเทศกาลเดือนเก้า กินข้าวห่อไทยกะเหรี่ยง "คั่ยจุ้ง ซูลา อี่งมีถ่อง" มุ่งเน้นอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่โรงเรียนบ้านไทรงาม ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานงานประเพณีเทศกาลเดือนเก้า กินข้าวห่อไทยกะเหรี่ยง "คั่ยจุ้ง ซูลา อี่งมีถ่อง" ผูกแขนเรียกขวัญ กินข้าวห่อกะเหรี่ยง  โดยกิจกรรมดังกล่าวสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก นำโดย นางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และนายเสน่ห์ แคนเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ให้การสนับสนุนจัดขึ้นเพื่อมุ้งเน้นอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ชาวไทยกะเหรี่ยง  ในเขตอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นประเพณีของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่สืบทอดมายาวนาน ให้คงอยู่สืบต่อไป อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การพัฒนา ถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์ของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอีกประการด้วยวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดงานประเพณีเทศกาลเดือนเก้า กินข้าวห่อไทยกะเหรี่ยง "คั่ยจุ้ง ซูลา อี่งมีถ่อง" มุ่งเน้นอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดงานประเพณีเทศกาลเดือนเก้า กินข้าวห่อไทยกะเหรี่ยง "คั่ยจุ้ง ซูลา อี่งมีถ่อง" มุ่งเน้นอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 08, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.