สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมแรลลี่รถยนต์บนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯ


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมแรลลี่รถยนต์บนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯ และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตรจังหวัดราชบุรี หวังประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดราชบุรี


นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเปิดกิจกรรมแรลลี่รถยนต์บนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร เกษตรแปรรูป สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตรจังหวัดราชบุรี ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดราชบุรี และเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรให้มีความพร้อม มีความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยววิถีเชิงเกษตร โดยเปิดรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่ทั้งหมด 90 คัน มีฐานแรลลี่กระจายอยู่ในแต่ละสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี อีกทั้งกิจกรรมครั้งนี้ แต่ละฐานจะให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ถ่ายรูปแล้วแชร์ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนตัว ซึ่งวิธีการนี้ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรม ได้ช่วยประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นฐานต่างๆ ออกไปได้ในวงกว้าง


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมแรลลี่รถยนต์บนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมแรลลี่รถยนต์บนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯ Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 15, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.