บริษัทบวรพัฒยางยนต์ จำกัด ร่วมกิจกรรมสร้างถนนทางเข้าโรงเรียน เพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์


บริษัทบวรพัฒยางยนต์ จำกัด โดยนายพัลลพ บวรพัฒนานนท์ และนางอารีย์ บวรพัฒนานนท์ได้ร่วมสร้างถนนทางเข้าโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี รวมเป็นเงิน 45000 บาทและเลี้ยงอาหารกลางวัน ข้าวเหนียวหมูทอด และผลไม้ แก่เด็กนักเรียน 300 กว่าคน ทั้งนี้บริษัทบวรพัฒยางยนต์ จำกัด โดยนายพัลลพ บวรพัฒนานนท์ และนางอารีย์ บวรพัฒนานนท์ นับเป็นเครือข่ายภาคธุรกิจ ในจังหวัดราชบุรี ที่ช่วยเหลือสังคมมาด้วยดี มาโดยตลอด


โดยที่ผ่านมา บริษัทบวรพัฒยางยนต์ จำกัด ได้จับมือร่วมกับสโมสรต่างๆ สร้างภาคเครือข่ายที่ค่อยให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี และคนพิการ ตลอดจนสังคมมาโดยตลอด ซึ่งประสานงานกับทาง นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ในการให้ความช่วยเหลือ เด็ก สตรี และคนพิการ ตลอดจนสังคม ซึ่งทั้งนี้ทางด้าน นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี " CSR " ของรัฐบาล และกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี และศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดราชบุรี ต้องขอขอบคุณ บริษัทบวรพัฒยางยนต์ จำกัด และทุกภาคส่วนที่สนับสนุนจังหวัดราชบุรี ในการช่วยเหลือสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคมบริษัทบวรพัฒยางยนต์ จำกัด ร่วมกิจกรรมสร้างถนนทางเข้าโรงเรียน เพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์ บริษัทบวรพัฒยางยนต์ จำกัด ร่วมกิจกรรมสร้างถนนทางเข้าโรงเรียน เพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์ Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 15, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.