จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า มหาเถรสมาคม ได้มีมติที่ 394/2560 เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมีมติเห็นชอบให้เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด จัดพิธีอุปสมบท จังหวัดละ 89 รูป ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 เป็นระยะเวลา 15 วัน นอกจากนี้หากวัดใดทั้งในและต่างประเทศมีความพร้อมสามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ กรณีข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ประสงค์จะลาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเวลาดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นวันลา

จังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2560 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 1 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 032-323515
จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 12, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.