ชมภาพจิตรกรรมบนเพดานอายุนับร้อยปีฝีมือช่างท้องถิ่นผลงานระดับขึ้นหิ้งที่วัดทุ่งหญ้าคมบาง จังหวัดราชบุรี


วัดทุ่งหญ้าคมบางตั้งอยู่ที่ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เท่าที่สืบค้นได้สร้างขึ้นราวสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นวัดของชาวไทยวนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในราชบุรีตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันมีพระครูวินัยธรเขียว โชติโย เป็นเจ้าอาวาส พร้อมบอกเล่าให้ทราบถึงประวัติของศาลาการเปรียญอายุนับร้อยปี ซึ่งเป็นที่ตั้งของจิตรกรรมบนเพดานเป็นศาลาขนาดใหญ่ มีการบูรณะยกตัวศาลาขึ้นเป็น 2 ชั้น โดยเป็นภาพพุทธประวัติ และภาพทั่วไปที่มีทั้งไทย จีน ฝรั่ง ซึ่งมีช่างชื่น ชาวอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นผู้เขียนภาพบนเพดานและพุทธประวัติตอนต้น ส่วนภาพพุทธประวัติช่วงท้ายเป็นฝีมือของช่างกลม ชาวบ้านคลองประดู่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีสำหรับศาลาการเปรียญแห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน หากต้องการดูภาพจิตรกรรมอย่างชัดเจนต้องนอนหรือแหงนหน้าดู ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาพพุทธประวัติ เช่น การประสูติ, สมโภชการตรัสรู้, มารผจญ, เสด็จลงจากดาวดึงส์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีภาพการละเล่นไทย เช่น ว่าว หัวล้านชนกัน มีชาติพันธุ์จีน และฝรั่งด้วย แม้ภาพจะมีอายุผ่านมากว่าร้อยปี แต่ยังคงมีความชัดเจนทั้งเส้นภาพและสีสันต์ อาจมีบางจุดที่โดนน้ำฝนหยดใส่ทำให้เลือนลางบ้างชมภาพจิตรกรรมบนเพดานอายุนับร้อยปีฝีมือช่างท้องถิ่นผลงานระดับขึ้นหิ้งที่วัดทุ่งหญ้าคมบาง จังหวัดราชบุรี ชมภาพจิตรกรรมบนเพดานอายุนับร้อยปีฝีมือช่างท้องถิ่นผลงานระดับขึ้นหิ้งที่วัดทุ่งหญ้าคมบาง จังหวัดราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 22, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.