สโมสรโรตารี่พลอยจังหวัดราชบุรีจับมือ บริษัทราชบุรียางยนต์ จัดกิจกรรมโครงการเลี้ยงอาหารให้แก่เด็กพิการที่สถานคุ้มครอง


สโมสรโรตารี่พลอยจังหวัดราชบุรีจับมือ บริษัทราชบุรียางยนต์ จัดกิจกรรมโครงการเลี้ยงอาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภค มูลค่า 30,000 บาท ให้แก่เด็กพิการที่สถานคุ้มครอง และพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี โดยสโมสรโรตารี่พลอยจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีนางวลัรัตน์ ทรัพย์คิรี นายกก่อตั้งสโมสรโรตารี่พลอย นางประไพ อุทัยลาภทอง นายกสโมสรโรตารี่พลอย จังหวัดราชบุรี ปี 2560 และบริษัทราชบุรียางยนต์ นางอารีย์ บวรพัฒนานนท์ กรรมการบริหารบริษัทราชบุรียางยนต์ ได้ร่วมกันเป็นภาคเครือข่ายที่ค่อยให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี และคนพิการ ตลอดจนสังคมมาโดยตลอด 


ทั้งนี้ในส่วนหร่วยงานราชการจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี " CSR " ของรัฐบาล และกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี และศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดราชบุรี ได้ขอขอบคุณ สโมสรโรตารี่พลอย และ บริษัทราชบุรียางยนต์ และทุกภาคส่วนที่สนับสนุนจังหวัดราชบุรี ในการช่วยเหลือสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคม ในจังหวัดราชบุรี


สโมสรโรตารี่พลอยจังหวัดราชบุรีจับมือ บริษัทราชบุรียางยนต์ จัดกิจกรรมโครงการเลี้ยงอาหารให้แก่เด็กพิการที่สถานคุ้มครอง สโมสรโรตารี่พลอยจังหวัดราชบุรีจับมือ บริษัทราชบุรียางยนต์ จัดกิจกรรมโครงการเลี้ยงอาหารให้แก่เด็กพิการที่สถานคุ้มครอง Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 15, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.