กรมการทหารช่าง ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษี กรมการทหารช่าง อ.เมือง จ.ราชบุรี พลโท จักรชัย โมกขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ) ด้วยกรมการทหารช่าง ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นกระหม่อม ที่พระองค์ท่านได้บำเพ็ญพระกรณียกิจ เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทย ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทรงอุทิศกำลังพระวรกายและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ มุ่งเอื้ออำนวยประโยชน์ แก่ประชาชนเสมอมิได้ขาด โดยมิได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยพระองค์ จนในอภิลักษณ์ขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระ ทางกรมการทหารช่าง จึงได้จัดประกอบพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมการทหารช่าง พร้อมคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง และผู้บังคับบัญชาของหน่วยขึ้นตรงของกรมการทหารช่าง ตลอดทั้งกำลังพลของกรมการทหารช่าง  เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียง


กรมการทหารช่าง ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กรมการทหารช่าง ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 13, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.