ประมงจังหวัดราชบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี


นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุรังษี ทัพพะรังสี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี และคณะกรรมการ sc กลุ่ม 3 จังหวัดราชบุรี ร่วมตรวจโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ที่ชุมชน 5 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ โครงการทำไร่นาสวนผสม ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และชุมชนที่ 14 ทุ่งหลวง 2 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งผลการตรวจการบริหารโครงการ เป็นไปตามเป้าหมาย ขณะนี้สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 57 คาดว่าภายในวันที่ 31 สิงหาคม นี้ อำเภอปากท่อสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายครบ 100 เปอร์เซ็นต์ประมงจังหวัดราชบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี ประมงจังหวัดราชบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 13, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.