จ.ราชบุรีจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560


นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ตามรายละเอียดดังนี้ เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร(อาหารใส่บาตร ใช้ข้าวสารอาหารแห้ง) และปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา(หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เวลา 08.30 น. พิธีลงนามถวายพระพร ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เวลา 18.45 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ : ชุดเครื่องแบบปกติขาว ประชาชน : สุภาพบุรุษ เสื้อพระราชทานโทนสีฟ้าอ่อน สุภาพสตรี ชุดไทย ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทรสีฟ้าอ่อน นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน : เครื่องแบบตามสังกัด

จังหวัดราชบุรีขอเชิญร่วมพิธีตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และเชิญชวนจัดโต๊ะประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ระบายผ้าฟ้าขาว พร้อมเครื่องราชสักการะและประดับธงชาติกับธงอักษรพระนามาภิไธย “สก” ระหว่างวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2560 สำหรับโต๊ะประดับภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ประดับไว้แล้ว ให้คงไว้ดังเดิม ,จัดโครงการและกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจ โครงการตามแนวพระราชดำริและเรื่องที่ห่วงใยอาณาประชาราษฎร์และประเทศชาติ, จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
จ.ราชบุรีจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 จ.ราชบุรีจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 11, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.