โรงพยาบาลบ้านโป่ง จัดกิจกรรม"ทำดีถวายพ่อหลวง ร. 9 " ปลูกต้นดาวเรือง พื้นที่ 7 ไร่


โรงพยาบาลบ้านโป่ง ได้ร่วมกันทำความดี เป็นจิตอาสา "ทำดีถวายพ่อหลวง ร. 9 " ปลูกต้นดาวเรืองและร่วมกัน pack ของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์(พื้นที่ 7 ไร่) โรงพยาบาลบ้านโป่ง ภายใต้อัตลักษณ์"ซื่อสัตย์ มีวินัย น้ำใจงาม" เจ้าหน้าที่ใหม่โรงพยาบาลบ้านโป่ง ได้ร่วมกันทำความดี เป็นจิตอาสา "ทำดีถวายพ่อหลวง ร. 9 " ปลูกต้นดาวเรือง ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์(พื้นที่ 7 ไร่) และร่วมกัน pack ของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน ซึ่งมี แพทย์หญิงนีรดา กอจิตตวนิจ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้การสนับสนุนโครงการกิจกรรมดังกล่าว

โรงพยาบาลบ้านโป่ง จัดกิจกรรม"ทำดีถวายพ่อหลวง ร. 9 " ปลูกต้นดาวเรือง พื้นที่ 7 ไร่ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จัดกิจกรรม"ทำดีถวายพ่อหลวง ร. 9 " ปลูกต้นดาวเรือง พื้นที่ 7 ไร่ Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 15, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.