ประมงราชบุรี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560


โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณความสามัคคี จังหวัดราชบุรีจึงได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลอีกทั้งเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแม่น้ำแม่กลองซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดราชบุรี สัตว์น้ำที่ปล่อยในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรีโดยพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้เป็นพันธุ์ปลากินพืชจำนวน 3 แสนตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาว 100,000 ตัวปลาสร้อยขาว 200,000 ตัว นอกจากนี้ได้แจกจ่ายให้ส่วนราชการ การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่ที่ขอรับการสนับสนุนรวมจำนวนพันธุ์ปลาที่ปล่อยจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000ตัว

ประมงราชบุรี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ประมงราชบุรี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 13, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.