ศาลจังหวัดราชบุรีจัดพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และสดุดีพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในโอกาสวันรพี 7 สิงหาคม 2560 นี้


ที่ศาลจังหวัดราชบุรี นายวสันต์ เสี่ยงบุญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีสดุดีพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี วงการนักกฎหมายไทยจะรู้จักดีว่าเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” หรือ วันรพี ทั้งนี้ ศาลจังหวัดราชบุรี หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม และผู้ประกอบการต้านกฎหมายไทยในจังหวัดราชบุรี ได้จัดร่วมกันจัดขึ้นโดยมีพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีวางพวงมาลาของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระคุณความดีของพระองค์ท่านที่มีต่อองค์การกฎหมายไทยอย่างมาก ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมอีกจำนวนมาก ประกอบด้วย การแข่งขันตอบปัญหาข้อกฎหมาย การแสดงนิทรรศการความรู้ต้านกฎหมาย การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานด้วย

 


ศาลจังหวัดราชบุรีจัดพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และสดุดีพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในโอกาสวันรพี 7 สิงหาคม 2560 นี้ ศาลจังหวัดราชบุรีจัดพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และสดุดีพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในโอกาสวันรพี 7 สิงหาคม 2560 นี้ Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 08, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.