เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ประชุมคณะกรรมการฯ เตรียมความพร้อมตัดสินหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบดีเด่นจังหวัดราชบุรี


พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ประชุมคณะกรรมการตัดสินหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบดีเด่นจังหวัดราชบุรี และเตรียมการจัดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบทั้ง 10 อำเภอในจังหวัดราชบุรี อำเภอละ 1 หมู่บ้าน เป็นตัวแทนจัดนิทรรศการ แสดงผลงานณวัดมหาธาตุวรวิหาร ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นี้ ประกอบด้วย บ้านนาหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองหมู่บ้านรางพลับ หมู่ที่ 1 ตำบล กรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่งบ้านกำแพงเหนือ หมูที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม บ้านสี่หมื่น หมู่ที่ 1 ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ บ้านตลาดควาย หมู่ที่ 5 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึงบ้านกุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลบางแพอำเภอบางแพ บ้านต้นพลับ หมู่ที่ 3 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง บ้านสวนผึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง และบ้านหนองพันจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา และคัดเลือกให้เหลือ 1 หมู่บ้าน เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดราชบุรี ไปแสดงนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ต่อไป
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ประชุมคณะกรรมการฯ เตรียมความพร้อมตัดสินหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบดีเด่นจังหวัดราชบุรี เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ประชุมคณะกรรมการฯ เตรียมความพร้อมตัดสินหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบดีเด่นจังหวัดราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 19, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.