ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี เผยยอดผู้แสดงความคิดเห็น 4 ข้อคำถามของนายกรัฐมนตรี ล่าสุด 4,123 คน


นางสาวประภารัตน์ นาคผจญ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยถึงการเปิดให้ประชาชน ตอบ 4 คำถาม ของนายกรัฐมนตรี ล่าสุด เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 มีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบข้อคำถามที่ศูนย์ดำรงธรรมภายในจังหวัดราชบุรี ทั้งหมด 44 คน เป็นเพศชาย 20 คน และเพศหญิง 24 คน รวมยอดสะสมผู้ตอบข้อคำถามตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ มีประชาชนตอบข้อคำถามของนายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์ดำรงธรรมในจังหวัดราชบุรี ทั้งหมด 4,123 คน โดยในจำนวนนี้ ประกอบด้วย ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ทุกสาขาอาชีพ และทุกระดับการศึกษา แสดงให้เห็นว่าการตอบคำถามนายกรัฐมนตรี ได้รับความสนใจจากประชาชนทุกกลุ่ม

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังได้ขยายเวลารับฟังความเห็นต่อไปอีก ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงด้วย
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี เผยยอดผู้แสดงความคิดเห็น 4 ข้อคำถามของนายกรัฐมนตรี ล่าสุด 4,123 คน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี เผยยอดผู้แสดงความคิดเห็น 4 ข้อคำถามของนายกรัฐมนตรี ล่าสุด 4,123 คน Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 08, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.