3 องค์กรการกุศล ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมเงินช่วยเหลือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดราชบุรี


นายนภินทร - นางวีณา ศรีสรรพางค์ กรรมการบริหารตลาดศรีเมือง พร้อมด้วยนางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฐ์ นายกก่อตั้งสโมสรซอนต้าราชบุรี และนางวาสนา ไกรสิงห์เดชา นายกสโมสรซอนต้า ประจำปี 2560  กาชาดแก่นจันทน์ราชบุรี และคณะ ได้ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค น้ำดื่มและมอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วย พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้ป่วยยากไร้ ของศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมระดับตำบล ซึ่งสนับสนุนโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดราชบุรี พม. ( บ้านหมอสนิท อาศนะ นวดแผนไทยโบราณ ) ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมรนางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี และนางกฤษณะ เกตุกุญชร เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี เป็นผู้รับมอบ โดยนางวีณา ศรีสรรพางค์ กรรมการบริหาร ตลาดศรีเมือง มอบเงินช่วยเหลือรายเดือนๆละ 5,000 บาท และเพิ่มเดือนนี้ อีก 1,000 บาท, นายกวาสนา ไกรสิงห์เดชา นายกสโมสรซอนต้า ราชบุรี มอบเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท และนางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฐ์ นายกก่อตั้งสโมสรซอนต้า และครอบครัว มอบเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท


ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดราชบุรี ( CSR ) ภายใต้การกำกับของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวขอขอบคุณภาคธุรกิจและองค์กรการกุศลทั้ง 3 แห่ง ที่ได้สนับสนุน และให้การช่วยเหลือศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมระดับตำบลแห่งนี้ มาด้วยดีโดยตลอด 

3 องค์กรการกุศล ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมเงินช่วยเหลือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดราชบุรี 3 องค์กรการกุศล ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมเงินช่วยเหลือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 15, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.