กระทรวงแรงงาน เผยชื่อ 3 สถานประกอบกิจการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2560


กระทรวงแรงงาน เผยชื่อ 3 สถานประกอบกิจการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 เตรียมเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 25 สิงหาคมนี้ ในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2017 พร้อมปาฐกถาพิเศษโดยนายกรัฐมนตรี

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดให้มีการมอบรางวัล Thailand Labour management Excellence Award 2017 ให้กับสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม รวม 3 รางวัล ซึ่งแบ่งตามขนาดของสถานประกอบกิจการ ดังนี้ สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1000 คนขึ้นไป ได้แก่ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี ขนาดกลางมีลูกจ้าง 300-999 คน ได้แก่ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด จังหวัดราชบุรี และขนาดเล็กมีลูกจ้าง 1-299 คน ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กิจการโรงเพาะฟักลูกกุ้ง ภาคตะวันออก 2 จังหวัดตราด ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 3 แห่ง จะเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017 ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี โดยได้รับเกียรติจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในงานนี้ด้วย

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมแล้ว ภายในงานยังมีการมอบรางวัลแก่สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานเพื่อคุณภาพชีวิตของลูกจ้างและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในแต่ละด้าน ซึ่งมีสถานประกอบกิจการเข้ารับรางวัลรวมทั้งสิ้น 618 แห่ง
กระทรวงแรงงาน เผยชื่อ 3 สถานประกอบกิจการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 กระทรวงแรงงาน เผยชื่อ 3 สถานประกอบกิจการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 05, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.