องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย


ที่โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้จัดโครงการมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้โคึรงการดังกล่าวนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี จึงได้จัดโครงการมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู-อาจารย์ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และมีเด็กนักเรียนและเยาวชนจากโรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเขตอำเภอดำเนินสะดวก โดยมีทีมวิทยากร สาขาด้านการท่องเที่ยวมาบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏัติให้กับเยาวชนผู้เข้ารับการอบรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ 2560  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 05, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.