สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินโครงการสนับสนุนการสร้างปัจจัยพื้นฐานรวบรวมและจัดเก็บข้าวเปลือกคุณภาพ ปี 2560ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายวีระ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ มอบหมายให้ นางสาวเกศินี แก้วนวล นัก

วิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางสาวภัทริยา พาลี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด เพื่อเข้าชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการใช้จ่าย

เงินอุดหนุน (งบกลาง) โครงการสนับสนุนการสร้างปัจจัยพื้นฐานรวบรวมและจัดเก็บข้าวเปลือกคุณภาพ ปี 2560 ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนการก่อสร้างปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งทางสหกรณ์ฯได้รับ

งบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำไปก่อสร้างลานตาก และฉาง ในการดำเนินธุรกิจด้านข้าวของสหกรณ์ฯ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินโครงการสนับสนุนการสร้างปัจจัยพื้นฐานรวบรวมและจัดเก็บข้าวเปลือกคุณภาพ ปี 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินโครงการสนับสนุนการสร้างปัจจัยพื้นฐานรวบรวมและจัดเก็บข้าวเปลือกคุณภาพ ปี 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 08, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.