เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีจัดทำแผนการรับบริจาคโลหิตประจำเดือนสิงหาคม 2560


นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ดังนี้ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท ซีอองฮองเอ็นเทอไพรซ์ จำกัด ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอน คอสเมติด จำกัด ตำบลน้ำพุ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. รับบริจาคโลหิต ณ สยามพรีเสิร์ฟฟู้ด จำกัด ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม และมณฑลทหารบกที่ 16 จังหวัดราชบุรี ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต(จัดงานวันแม่) ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง วันที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมือง ,กองพลพัฒนาที่ 1 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง ,โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดทุ่งแหลม หมู่ 3 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ แผนกที่ 6 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธฯ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ เทศบาลตำบลกระจับ ตำบลกระจับ อำเภอบ้านโป่ง,บริษัท สยามราชบุรีอุตสาหกรรม จำกัด ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท มิตซู เตชอัมพร สาขาบางแพ ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-338300
เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีจัดทำแผนการรับบริจาคโลหิตประจำเดือนสิงหาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีจัดทำแผนการรับบริจาคโลหิตประจำเดือนสิงหาคม 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 05, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.