อำเภอสวนผึ้งจัดงานประเพณีไทยตะนาวศรี ประจำปี 2560


นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอสวนผึ้ง เปิดเผยว่า อำเภอสวนผึ้ง เป็นอำเภอที่ประกอบด้วย ชาวไทยเชื้อสายต่าง ๆ เช่น ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ชาวไทยทรงดำหรือลาวโซ่ง ชาวไทยเชื้อสายมอญ ชาวไทยยวน ชาวไทยพื้นถิ่น ชาวไทยเชื้อสายจีน เป็นต้น ทั้งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอสวนผึ้งเป็นเวลาหลายร้อยปี และชาวไทยที่อพยพมาจากท้องถิ่นอื่น ๆ ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายต่าง ๆ ในอำเภอสวนผึ้ง ให้มีการสืบทอดถึงชนรุ่นหลัง และรักษาเอกลักษณ์เฉพาะของคนไทยเชื้อสายต่าง ๆ มิให้หมดสิ้นไป อำเภอสวนผึ้ง จึงได้กำหนดจัดงานประเพณีไทยตะนาวศรี ประจำปี 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
อำเภอสวนผึ้งจัดงานประเพณีไทยตะนาวศรี ประจำปี 2560 อำเภอสวนผึ้งจัดงานประเพณีไทยตะนาวศรี ประจำปี 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 05, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.