ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปี 2560”


ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบ้านโป่ง เปิดเผยว่า จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปี 2560”  ณ ห้องประชุมมะลิ ไทยเหนือ  นายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง เป็นประธาน “พิธีเปิดปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปี 2560” และปาฐกถาพิเศษเรื่องวิสัยทัศน์โรงพยาบาลบ้านโป่ง  เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว  วิทยากรจากฝ่ายการเงินและพัสดุ ได้แก่ นางสาววิลาวัลย์  มั่นคง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และ นางสุจิตรา สตันยานันต์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของโรงพยาบาลบ้านโป่ง สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่บุคลากรพึงได้รับ พรบ. และระเบียบปฏิบัติงาน และกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลกรโรงพยาบาลบ้านโป่ง และบุคลากรใหม่ 


และในช่วงรอบบ่าย จัดบรรยายเรื่องโปรแกรม Hosxp : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล, ศูนย์พัฒนาคุณภาพ เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน, กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จัดโดย แพทย์หญิงนีรดา กอจิตตวนิจ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปี 2560” ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปี 2560” Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 14, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.