จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2560


นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากกรมการศาสนาว่า ตามราชประเพณี พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป ผู้มีจิตศรัทธานำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรในช่วงกฐินกาล ในปีพุทธศักราช 2560 เริ่มกฐินกาลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 (กำหนดเริ่มพระกฐินหลวงตั้งแต่วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560) ส่วนกฐินพระราชทานนิยมถวายหลังจากวันเสด็จพระราชทานทรงถวายผ้าพระกฐินหลวงวันแรกแล้ว ขณะนี้พระอารามหลวงในจังหวัดราชบุรี คือวัดช่องลม ยังไม่มีผู้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน

จังหวัดราชบุรีขอเชิญผู้ที่สนใจขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-4228806 โทรสาร 02-4228801 หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่วัดช่องลมโดยตรง
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2560 จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 11, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.