สำนักงาน คปภ.จังหวัดราชบุรีประกาศผลการตัดสินการประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี 2560 ระดับจังหวัด และระดับภาค


นายจรูญ แก้วขาว ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดราชบุรีประกาศผลการตัดสินการประกวดตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด ดังนี้ ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนแคทรายวิทยา เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ประเภทครู-อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนแคทรายวิทยา เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร นางสุกัญญา แย้มสุคนธ์ ประเภทนักเรียน (ประเภทเพลง) รางวัลชนะเลิศ ทีมน้องหนูสายแดนซ์ใส่ใจประกันภัย โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ประเภทนักเรียน(ประเภทละครสั้น/หนังสั้น) รางวัลชนะเลิศ ทีม นิวเวิลด์ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ประเภทนักเรียน(ประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้าน) รางวัลชนะเลิศ ทีมนาฎยศิลป์ SP โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คณะกรรมการตัดสินการประกวดตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2560 ภาค 7 (นครปฐม) ได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาคเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษาและคณะครูอาจารย์/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ชนะเลิศ จังหวัดนครปฐม โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ประเภทนักเรียน(เพลง) ชนะเลิศ จังหวัดราชบุรี โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ประเภทนักเรียน(การแสดงศิลปะพื้นบ้าน) ชนะเลิศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ประเภทนักเรียน(ละครสั้น/หนังสั้น) ชนะเลิศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
สำนักงาน คปภ.จังหวัดราชบุรีประกาศผลการตัดสินการประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี 2560 ระดับจังหวัด และระดับภาค สำนักงาน คปภ.จังหวัดราชบุรีประกาศผลการตัดสินการประกวดแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี 2560 ระดับจังหวัด และระดับภาค Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 11, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.