สวท.ราชบุรี ตอบรับนโยบาย จ.ราชบุรี ปลูกดอกดาวเรือง 209 ต้น เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 26 ตุลาคมนี้นางณิชารี ภควัตชัย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี หรือ สวท.ราชบุรี นำบุคลากร สวท.ราชบุรี ปลูกต้นดาวเรือง จำนวน 209 ต้น ไว้ในบริเวณสถานีฯ เพื่อตอบรับนโยบายของจังหวัดราชบุรี ที่เชิญชวนหน่วยงานในจังหวัด ปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองหน่วยงานละ 9 ต้น เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม นี้ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร และใช้ประดับสถานที่ราชการ บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนของประชาชน ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคมนี้ โดย สวท.ราชบุรี ปลูกดอกดาวเรืองตามปฏิทินการปลูกดอกดาวเรืองที่สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีแนะนำ คือ เริ่มปลูกในถาดหลุมหรือกระบะเพาะตั้งแต่วันนี้ (10 ส.ค.60) รดน้ำวันละ 2 ครั้ง วันที่ 25 สิงหาคม ให้ย้ายกล้าลงถุงดำหรือกระถาง รดน้ำวันละ 1 ครั้ง รดปุ๋ยน้ำสูตร 15-0-0 ปริมาณ 3 กรัม ต่อน้ำ 10 ลิตร 2 ครั้ง ห่างกัน 3 วัน วันที่ 4 กันยายน เด็ดยอดให้เหลือ 4 คู่ใบ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 จำนวน 1 ช้อนชาต่อต้น วันที่ 25 กันยายน ดอกจะเริ่มออก ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 จำนวน 1 ช้อนชาต่อต้น และใส่ปุ๋ยสูตรเดียวกันอีกครั้ง ในวันที่ 5 ตุลาคม ดอกดาวเรืองจะบานสะพรั่งประมาณวันที่ 15 ตุลาคม กำหนดนำส่ง 20 - 25 ตุลาคมนี้

นอกจากการปลูกดอกดาวเรือง สวท.ราชบุรี ยังร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 โดยเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ จำนวน 129 ดอก เพื่อนำส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และองค์ความรู้ในการประดิษฐ์ จากกลุ่มแม่บ้านหมู่ 4 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีเป้าหมายร่วมกัน ในการเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ เป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นครั้งสุดท้าย
สวท.ราชบุรี ตอบรับนโยบาย จ.ราชบุรี ปลูกดอกดาวเรือง 209 ต้น เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 26 ตุลาคมนี้ สวท.ราชบุรี ตอบรับนโยบาย จ.ราชบุรี ปลูกดอกดาวเรือง 209 ต้น เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 26 ตุลาคมนี้ Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 11, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.