เทศบาลเมืองราชบุรี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณี การกำหนดรูปแบบการปรับปรุงเขื่อนรัฐประชาพัฒนา (ตลาดโคยกี๊ 200 ปี) ครั้งที่ 2


นายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณี การกำหนดรูปแบบการปรับปรุงเขื่อนรัฐประชาพัฒนา (ตลาดโคยกี๊ 200 ปี) ครั้งที่ 2 และการทำประชาคมและรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ เทศบาลเมืองราชบุรี

ทั้งนี้เพื่อนำความคิดเห็นของภาคประชาชนไปปรับใช้ให้สอดคล้องเพื่อดำเนินการพัฒนาปรังปรุงภูมิทัศน์(ตลาดโคยกี้ 200 ปี) ให้เป็นแลนด์มาร์ค เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอำเภอเมืองราชบุรี


เทศบาลเมืองราชบุรี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณี การกำหนดรูปแบบการปรับปรุงเขื่อนรัฐประชาพัฒนา (ตลาดโคยกี๊ 200 ปี) ครั้งที่ 2 เทศบาลเมืองราชบุรี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณี การกำหนดรูปแบบการปรับปรุงเขื่อนรัฐประชาพัฒนา (ตลาดโคยกี๊ 200 ปี) ครั้งที่ 2 Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 07, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.