กองพลพัฒนาที่ 1 ประกอบพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


วันที่ 10 ส.ค. 60 ที่แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ พลตรีเจษฎา  เปรมนิรันดร ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ) ด้วยกองพลพัฒนาที่ 1 ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นกระหม่อม ที่พระองค์ท่านได้บำเพ็ญพระกรณียกิจ เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทย ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทรงอุทิศกำลังพระวรกายและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ มุ่งเอื้ออำนวยประโยชน์ แก่ประชาชนเสมอมิได้ขาด โดยมิได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยพระองค์ จนในอภิลักษณ์ขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระ ทางกองพลพัฒนาที่ 1 จึงได้จัด ประกอบพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองพลพัฒนาที่ 1 และผู้บังคับบัญชาของหน่วยขึ้นตรงกองพลพัฒนาที่ 1 ตลอดกำลังพลของกองพลพัฒนาที่ 1 เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียง
กองพลพัฒนาที่ 1 ประกอบพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กองพลพัฒนาที่ 1 ประกอบพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 11, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.