ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดราชบุรี เผยยอดผู้มาขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 19,596 ราย


จากนโยบายของรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้นายแจ้งและลูกจ้างแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา มาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายในประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560 ให้สามารถยื่นเอกสารที่ถูกต้องก่อนที่กฎหมายแรงงานต่างด้าวจะคับใช้อย่างเป็นทางการ

สำหรับจังหวัดราชบุรี ตลอดระยะเวลา 15 วันที่ผ่านมา ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งอยู่ภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีนายจ้างที่มารับบริการ 3,354 ราย และลูกจ้างสัญชาติคนต่างด้าวที่มารับบริการ 16,242 ราย

สำหรับขั้นตอนต่อไปเป็นการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้าง เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดราชบุรี ติดต่อสอบถามขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 0-3232-2261-2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694
ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดราชบุรี เผยยอดผู้มาขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 19,596 ราย ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดราชบุรี เผยยอดผู้มาขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 19,596 ราย Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 11, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.