โรงเรียนทั่วทั้งจังหวัดราชบุรี ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ


ที่จังหวัดราชบุรี โรงเรียนทั่วทั้งจังหวัดราชบุรี ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 (วันแม่แห่งชาติ) เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรักต่อแม่ สำหรับที่โรงเรียนเทศบาล 2 วัดช่องลม นางเสาวณิต นันท์ธนะวานิช อดีต สท.เมืองราชบุรี ผู้อุปถัมภ์โรงเรียนเทศบาล 2 วัดช่องลม และนายสมเดช แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดช่องลม เป็นประธานเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อมทั้งได้มอบรางวัลแม่ดีเด่นประจำปี 2560 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดช่องลม โดยตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึกแก่แม่ และการแสดงระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา และกิจกรรมประกวดเรียนความวันแม่แห่งชาติ และการประกวดระบายสีวันแม่แห่งชาติ จากนั้นนักเรียนได้ร่วมแสดงความรักต่อแม่ ด้วยการมอบแม่และมอบดอกมะลิแก่แม่ ซึ่งสร้างความอบอุ่นภายในงานเป็นอย่างมากการจัดงานวันแม่ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นการสร้างจิตสำนึก ความผูกพันความกตัญญูกตเวทีจากลูกที่มีต่อแม่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสถาบันครอบครัวไทย เป็นการป้องกันความเสื่อมแห่งจริยธรรมของกระแสสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน กับชุมชน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีคณะครูอาจารย์ และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


โรงเรียนทั่วทั้งจังหวัดราชบุรี ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนทั่วทั้งจังหวัดราชบุรี ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 13, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.