องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ร่วมกับกองพลพัฒนาที่ 1 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ร่วมกับกองพลพัฒนาที่ 1 จัดพิธีถวายพระพร ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 

ที่บริเวณคลองบางสองร้อย (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 2 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พลตรี เจษฎา เปรมนิรันดร ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และมี นายสกล เกศปัญญาพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน เป็นผู้กล่าวรายงานของวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว โดยมีข้าราชการทหาร ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้พิธีถวายพระพร ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดให้มีกิจกรรมประกอบด้วย การถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพร ตลอดจนปลูกต้น ต้นราชพฤกษ์ พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนจำนวน 50,000 ตัว และปลานิลจำนวน 50,000 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากประมงจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย


สำหรับพิธีถวายพระพร ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 เนื่องด้วยประชาชนชาวตำบลธรรมเสน และกองพลพัฒนาที่ 1 ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นกระหม่อม ที่พระองค์ท่านได้บำเพ็ญพระกรณียกิจ เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทย ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทรงอุทิศกำลังพระวรกายและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ มุ่งเอื้ออำนวยประโยชน์ แก่ประชาชนเสมอมิได้ขาด โดยมิได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยพระองค์ จนในอภิลักษณ์ขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระ เหล่าพสกนิกรทั่วหน้า และกองพลพัฒนาที่ 1 จึงได้ตั้งจิตจัดพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ร่วมกับกองพลพัฒนาที่ 1 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ร่วมกับกองพลพัฒนาที่ 1 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 11, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.