เทศบาลเมืองราชบุรี มอบป้ายแจ้งเตือนจราจรลดความเร็วแบบไฟกระพริบชาร์ทได้ให้กับโรงเรียนเทศบาล 1-5


วันที่ 1 ส.ค. 60 ที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี นายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ได้มอบป้ายแจ้งเตือนจราจรลดความเร็วแบบไฟกระพริบชาร์ทได้ ให้โรงเรียนเทศบาล 1 - 5 ในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี ได้แก่โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนาคปริวัตร), โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม),  โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์), โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร), และโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) ทั้งนี้เพื่อให้ทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี  นำป้ายแจ้งเตือนจราจรลดความเร็วแบบไฟกระพริบชาร์ทได้ไปใช้ในการอำนวยความสะดวก ลดอุบัติเหตุ ให้รถชะลอความเร็วเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนักที่ต้องข้ามถนนในตอนเช้าและตอนเย็น ในช่วงเข้าเรียนและหลังเลิกเรียนซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุได้


โดยที่ผ่านมาอุบัติเหตุด้านการใช้รถใช้ถนน ซึ่งทำลายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเยาวชนของชาติ ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา ส่วนหนึ่งเกิดจากความประมาทและการฝ่าฝืนกฎจราจร ซึ่งทางเทศบาลเมืองราชบุรีได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้จึงได้จัดทำป้ายแจ้งเตือนจราจรลดความเร็วแบบไฟกระพริบชาร์ทได้ เพื่อให้ทางโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองนำไปใช้ในการอำนวยความสะดวกในกับเด็กนักเรียนที่ต้องข้ามถนนพร้อมประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่โรงเรียนทั้ง 5 เทศบาล ได้ช่วยกันดูแลเด็กนักเรียนที่ต้องข้ามถนนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มากขึ้นอีกด้วย


เทศบาลเมืองราชบุรี มอบป้ายแจ้งเตือนจราจรลดความเร็วแบบไฟกระพริบชาร์ทได้ให้กับโรงเรียนเทศบาล 1-5 เทศบาลเมืองราชบุรี มอบป้ายแจ้งเตือนจราจรลดความเร็วแบบไฟกระพริบชาร์ทได้ให้กับโรงเรียนเทศบาล 1-5 Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 05, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.