พระเจ้าหลานเธอ เสด็จพระราชทานเพลิงศพพลเอก นิวัตร สายอุบล


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอก นิวัตร สายอุบล

วันที่ 1 ก.ค.2560 เวลา 15.28 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังเมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก นิวัตร สายอุบล ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม ด้วยภาวะแทรกซ้อนจากศีรษะกระแทกของแข็งไม่มีคม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 สิริอายุ 78 ปี


พลเอก นิวัตร สายอุบล เกิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2481 เป็นบุตรของนายสุนทรและนางสายสมร สายอุบล สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี แล้วเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จนจบหลักสูตรรุ่นที่ 8 เมื่อปี 2504 จากนั้นเข้ารับราชการและดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ อาทิ เจ้ากรมการทหารช่าง จังหวัดราชบุรี ผู้บัญชาการ กองพลทหารช่าง รองแม่ทัพ ภาคที่ 1 รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตลอดชีวิตการทำงานได้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวิริยะอุตสาหะ โอบอ้อมอารี และช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ในปี 2540 ได้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ ด้านครอบครัว สมรสกับนางผุสสดี สายอุบล มีบุตรธิดารวม 4 คน

ติดตามข่าวสารไชโยราชบุรีได้ที่ กลุ่มไชโยราชบุรี  หรือ แฟนเฟจไชโยราชบุรี
ติดต่อแจ้งทำข่าว ID:Line : a21182534
ติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ID:Line : a21182534

**************
พระเจ้าหลานเธอ เสด็จพระราชทานเพลิงศพพลเอก นิวัตร สายอุบล พระเจ้าหลานเธอ เสด็จพระราชทานเพลิงศพพลเอก นิวัตร สายอุบล Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 07, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.