รอง ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริ ในพื้น จ.ราชบุรี


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. พล.ท.พัฒนา มาตร์มงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก (รอง ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และงานตามนโยบาย สั่งการของ ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในความรับผิดชอบของกองพลพัฒนาที่ 1 โดยมี พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1, พันเอก มาโนชญ์ รัตนเลขา ผู้รองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1, พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล เสนาธิการกองพลพัฒนาที่ 1, พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี(ฝ่ายทหาร), นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอสวนผึ้ง, พ.ต.อ.ธนรัชน์ สอนกล้า รองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี, พ.ต.อ.ณัฐธพงษ์ ทองนาคผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง พร้อมหัวส่วนงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก พล.อ.นพดล วรรธโนทัย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ ให้การต้อนรับด้วย 


ทั้งนี้รายละเอียดของการตรวจเยี่ยมโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในครั้งนี้ ได้ติดตามการดำเนินงานของโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของโครงการฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า โครงการสวนป่า ฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพและสมาชิกศิลปาชีพ โครงการสวนป่า ฯ เยี่ยมชมกิจกรรมภายในสำนักงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ (โรงอบกล้วยตากที่นำผลิตภัณฑ์ส่งร้านภูฟ้า,ศาลาข้อมูลและห้องนิทรรศการธรรมชาติวิทยาฯ)  ร่วมกิจกรรม"ล่อยพันธุ์ปลา สร้างค่าโปรตีน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ร่วมกับมวลชน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และพบปะมวลชนและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเครือข่ายอาชีพ บ้านตะโกล่างและบ้านหวายน้อย


ต่อจากนั้นเวลา 13.00 น. พล.ท.พัฒนา มาตร์มงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก (รอง ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และงานตามนโยบาย สั่งการของ ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในความรับผิดชอบของกองพลพัฒนาที่ 1 โดยรายละเอียดของการตรวจเยี่ยมโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้ติดตามการดำเนินงานของโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของโครงการฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า โครงการสวนป่า ฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพและสมาชิกศิลปาชีพ โครงการสวนป่า ฯ และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในสำนักงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ (โรงอบกล้วยตากที่นำผลิตภัณฑ์ส่งร้านภูฟ้า,ศาลาข้อมูลและห้องนิทรรศการธรรมชาติวิทยาฯ)

ติดตามข่าวสารไชโยราชบุรีได้ที่ กลุ่มไชโยราชบุรี  หรือ แฟนเฟจไชโยราชบุรี
ติดต่อแจ้งทำข่าว ID:Line : a21182534
ติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ID:Line : a21182534

**************
รอง ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริ ในพื้น จ.ราชบุรี รอง ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริ ในพื้น จ.ราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 05, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.