อำเภอบางแพ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health Board : DHB)


วันที่ 21 มิ.ย. 60 ที่หอประชุมชั้น 2 อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอบางแพ เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health Board : DHB) โดยมีพ.ต.อ.ธนากร สุวรรณศรี ผกก.สภ.บางแพ ร่วมกับทหาร ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข เข้าร่วมประชุม เนื่องด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Board : DHB) ตามแนวคิด “คนไทย ใส่ใจดูแลกัน” มีเป้าหมายเพิ่มคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำ โดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เน้นหนักในผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็กปฐมวัย อุบัติเหตุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขยะ และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การใช้ชีวิตแบบสังคมเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และโรคเรื้อรังที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจึงเน้นการป้องกันและจัดการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ ในรูปแบบประชารัฐ นำร่องใน 73 อำเภอ ซึ่งเป็นกลไกที่ช่วยให้เกิดการเชื่อมประสานการทำงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในปี 2560 ได้ขยายเป็น 200 อำเภอ วางแผนขยายพื้นที่เป็น 400 อำเภอในปี 2561 และครอบคลุมครบทั้ง 878 อำเภอในปี 2562 

ทั้งนี้อำเภอบางแพซึ่งอยู่ในกลุ่มหนึ่งในโครงการดังกล่าว และได้ดำเนินการมาในระดับหนึ่งและได้จัดตั้งชุดคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health Board : DHB) เพื่อให้มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และตามนโยบาย ทางอำเภอบางแพจัดได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health Board : DHB) เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอบางแพ ได้เข้าใจถึงหลักการ (District Health Board : DHB) ดังกล่าว

ติดตามข่าวสารไชโยราชบุรีได้ที่ กลุ่มไชโยราชบุรี  หรือ แฟนเฟจไชโยราชบุรี
ติดต่อแจ้งทำข่าว ID:Line : a21182534
ติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ID:Line : a21182534

**************


อำเภอบางแพ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health Board : DHB) อำเภอบางแพ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health Board : DHB) Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 21, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.