จังหวัดราชบุรียกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย


วันศุกร์ที่ 23 มิ.ย. 2560 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ลงนามข้อตกลงร่วมกันเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยครบวงจร และเชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยว ตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรี เมืองเกษตรสีเขียว เมืองแห่งสุขภาวะ และเมืองแห่งการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี


สำหรับจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมาเกือบ 3 ปี แล้ว คือตลาดนัดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เพราะเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรต่อผู้บริโภคโดยตรง ประกอบด้วยสินค้าผักและผลไม้ได้รับรองมาตรฐาน GMP และเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าประมง และสินค้าด้านปศุสัตว์ โดยเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์บริเวณด้านหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ยอดจำหน่ายต่อวันเกือบสองแสนบาท ซึ่งสร้างรายได้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี

ติดตามข่าวสารไชโยราชบุรีได้ที่ กลุ่มไชโยราชบุรี  หรือ แฟนเฟจไชโยราชบุรี
ติดต่อแจ้งทำข่าว ID:Line : a21182534
ติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ID:Line : a21182534

**************


จังหวัดราชบุรียกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดราชบุรียกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 24, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.