ประมงจังหวัดราชบุรี ประกาศเตือน ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครฟิช ให้แจ้งการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สำนักงานประมง จ.ราชบุรี ขอให้ผู้เลี้ยง หรือประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครฟิช แจ้งการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมศึกษาศึกษาสภาวะการตลาดก่อนเลี้ยงหรือขยายกิจการ


นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครฟิช เป็นชนิดพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น จัดเป็นสัตว์น้ำที่จะต้องมีการควบคุม ในการเลี้ยงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อป้องกันผลกระทบอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้หลุดรอดออกสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี จึงขอให้ผู้ที่เลี้ยง หรือประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครฟิช แจ้งการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี หรือสำนักงานประมงอำเภอในจังหวัดราชบุรี ในพื้นที่ที่สถานประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตั้งอยู่ ผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 149 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2559 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาท และปรับวันละ 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืน

นอกจากนี้ ยังขอให้ผู้ประสงค์จะเลี้ยงศึกษาสภาวะการตลาด ความเสี่ยง ผลตอบแทน ความคุ้มทุน การนิยมบริโภค และแนวโน้มผลตอบแทนในอนาคต ให้มีความชัดเจน ก่อนลงทุนเลี้ยงหรือขยายกิจการ ที่สำคัญอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อหรือชักจูงที่ขาดข้อมูลและข้อเท็จจริงเป็นอันขาด หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีหรือโทร 032-322165

ประมงจังหวัดราชบุรี ประกาศเตือน ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครฟิช ให้แจ้งการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมงจังหวัดราชบุรี ประกาศเตือน ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครฟิช ให้แจ้งการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 06, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.