จังหวัดราชบุรี ยังเป็นจุดพักยาเสพติด ก่อนถูกส่งต่อไปยังชายแดนภาคใต้

จังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดราชบุรี ประจำเดือน มิ.ย. 60 พบ จังหวัดราชบุรี ยังเป็นจุดพักยาเสพติด ก่อนถูกส่งต่อไปยังชายแดนภาคใต้


นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศอ.ปส.จ.รบ.) ครั้งที่ 6/2560 เรื่องเร่งรัด ติดตาม การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งที่ประชุมชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในเดือนพฤษภาคม 2560 พบว่าสถิติการจับกุมยาเสพติด ปส.1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 - พฤษภาคม 2560 มีพื้นที่แพร่ระบาดหลัก คือ อำเภอบ้านโป่ง อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอโพธาราม และอำเภอจอมบึง โดยยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากที่สุด คือ ยาบ้า กัญชา กระท่อม และไอซ์ จึงขอให้นายอำเภอและส่วนที่เกี่ยวข้องของทั้ง 3 อำเภอ ร่วมกันเร่งตรวจสอบและปรับแผนการดำเนินการให้เป็นการทำงานเชิงรุกมากขึ้น

ทั้งนี้ ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดราชบุรียังคงมีเครือข่ายกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่ลักลอบนำเข้ายาบ้าและไอซ์จากภาคเหนือ โดยใช้จังหวัดราชบุรีเป็นจุดพักยาเสพติด เพื่อผ่านลงสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งยังเป็นพื้นที่ที่ใช้กระจายยาเสพติดไปยังจังหวัดข้างเคียง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ยังไม่พบการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในพื้นที่บริเวณชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนมากเป็นการจับกุมคดียาเสพติดจากพื้นที่ตอนใน

ส่วนด้านการป้องกันได้ดำเนินการอย่างครอบคลุมทั้งการเข้มงวดจัดระเบียบสังคม ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ถึงโทษภัยของยาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการ และส่งผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าบำบัดรักษา แบบสมัครใจ และบังคับ

ติดตามข่าวสารไชโยราชบุรีได้ที่ กลุ่มไชโยราชบุรี  หรือ แฟนเฟจไชโยราชบุรี
ติดต่อแจ้งทำข่าว ID:Line : a21182534
ติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ID:Line : a21182534

**************จังหวัดราชบุรี ยังเป็นจุดพักยาเสพติด ก่อนถูกส่งต่อไปยังชายแดนภาคใต้ จังหวัดราชบุรี ยังเป็นจุดพักยาเสพติด ก่อนถูกส่งต่อไปยังชายแดนภาคใต้ Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 22, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.