ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี โครงการตรวจรักษาสุขภาพข้าราชการตำรวจ และครอบครัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ


วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี พล.ต.ต. อนุภาพ ศรีนวล ผบก.ภ.จว.ราชบุรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการตรวจรักษาสุขภาพข้าราชการตำรวจ และครอบครัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560 โดยมี พ.ต.อ. แดน สุวรรณะรุจิ นายแพทย์(สบ5) กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้รับการดูแลรักษาตามสภาพปัญหาอย่างทั่วถึง ปลอดภัยได้มาตรฐาน และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และค่าเสียเวลาของข้าราชการตำรวจ ในการเดินทางไปตรวจรักษาจากสถานพยาบาลต่างๆ อีกทั้งเพื่อสนองนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ต้องการให้ข้าราชการตำรวจ และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี มีความสุขในการทำงาน พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ทั้งนี้สืบเนื่องด้วยจากข้อมูลการตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจประจำปี 2559 ที่โรงพยาบาลตำรวจ ได้มีการออกตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่ข้าราชการตำรวจจำนวน 58,100 มีผลการตรวจผิดปกติจำนวน 51,261 นาย คิดเป็นร้อยละ 88.22  พบผลการตรวจที่ผิดปกติ 8 อันดับแรกได้แก่ ไขมันในเลือดสูง,โรคอ้วน, ความดันโลหิตสูง, น้ำตาลในเลือดสูง, โรคเก๊าท,์ การทำงานของไตผิดปกติ, การทำงานของตับผิดปกติ และเอกซเรย์ปอดผิดปกติ ซึ่งเป็นภาวะที่ต้องได้รับการดูแลรักษา เมื่อตรวจพบ ทางตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จึงได้จัดโครงการตรวจรักษาสุขภาพข้าราชการตำรวจ และครอบครัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560 ขึ้นมา

โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก โรงพยาบาลตำรวจ ได้จัดแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ ให้บริการตรวจรักษาข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ที่สังกัดขึ้นตรงกับตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี โครงการตรวจรักษาสุขภาพข้าราชการตำรวจ และครอบครัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี โครงการตรวจรักษาสุขภาพข้าราชการตำรวจ และครอบครัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 06, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.