เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีเตือนตั๊กแตนไฮโรไกลฟัสระบาดไร่อ้อย

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีเตือนเกษตรกรระวังตั๊กแตนไฮโรไกลฟัสระบาดไร่อ้อย เตือน 6 จังหวัดภาคตะวันตก เฝ้าระวังถูกทำลายผลผลิต


นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี แจ้งว่า นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูอ้อยในพื้นที่ปลูกหมู่ที่ 7 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เริ่มพบตั๊กแตนไฮโรไกลฟัสหรือตั๊กแตนข้าว ประมาณวัยที่ 1-2 ในแปลงอ้อยและรอบ ๆ ที่มีวัชพืชขึ้นอย่างหนาแน่น แต่ยังไม่พบการทำลายในอ้อย จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่การระบาดมักจะระบาดในดงวัชพืชรอบ ๆ แปลง ตั๊กแตนไม่ได้ฟักเป็นตัวอ่อนในแปลงอ้อยแต่จะวางไข่และฟักเป็นตัวอ่อนที่หัวไร่ปลายนา แล้วระบาดเข้าในแปลงปลูกอ้อย ตราบใดที่หัวไร่ปลายนาไม่ได้ขยายแปลงหรือไถดิน ตั๊กแตนก็จะระบาดทุกปี แต่ถ้าพื้นที่ใดถูกชาวไร่ไถด้วยรถแทรกเตอร์ตั๊กแตนจะลดน้อยลงไปทุกปีสุดท้ายก็จะหายไปเอง

สำหรับวิธีการป้องกันกำจัดตั๊กแตนไฮโรไกลฟัส มีดังนี้ 1.การเขตกรรม ตั๊กแตนชนิดนี้จะวางไข่บริเวณหัวไร่ปลายนา หรือขอบแปลงอ้อยที่วัชพืชขึ้นหนาแน่น หากได้กำจัดวัชพืชโดยการใช้รถแทรกเตอร์ไถกลับไป-มา ไข่ของตั๊กแตนจะถูกทำลาย โดยจะต้องทำหลังจากตั๊กแตนวางไข่ ประมาณเดือนตุลาคม-มีนาคม หรือไปจนถึงเดือนเมษายน 2.การดักจับตัวเต็มวัยในช่วงกลางคืนเพื่อนำไปประกอบเป็นอาหารใช้รับประทาน 3.การวางกับดักเหยื่อพิษ เพื่อล่อให้ตั๊กแตนมากินและตายในที่สุด 4.การฉีดพ่นสารเคมี การฉีดพ่นสารเคมีจะทำก็ต่อเมื่อมีการระบาดรุนแรงและมีความเสียหายต่อผลผลิต สารเคมีที่แนะนำ Carbaryl (เซฟวิน 85 เปอร์เซ็นต์ ดับเบิลยูพี) ใช้ได้ผลดีกับตั๊กแตนในระยะตัวอ่อน นอกจากนี้ในธรรมชาติยังมีศัตรูธรรมชาติไว้คอยควบคุมอีกด้วย ได้แก่ ต่อ หมาร่า ด้วงน้ำมัน แตนเบียนไข่ตั๊กแตน แมลงหางหนีบ และเชื้อราเอนโทมอฟธอร่ากริลไล

ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ในเขตภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของตั๊กแตนไฮโรไกลฟัสอย่างต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสารไชโยราชบุรีได้ที่ กลุ่มไชโยราชบุรี  หรือ แฟนเฟจไชโยราชบุรี
ติดต่อแจ้งทำข่าว ID:Line : a21182534
ติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ID:Line : a21182534

**************เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีเตือนตั๊กแตนไฮโรไกลฟัสระบาดไร่อ้อย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีเตือนตั๊กแตนไฮโรไกลฟัสระบาดไร่อ้อย Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 22, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.