จังหวัดราชบุรีออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลดอนคา


วันที่ 22 มิ.ย. 60 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานโครงการ "บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” หรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อให้ส่วนราชการและภาคเอกชน จัดกิจกรรมออกไปให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ทุกอำเภอเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการของรัฐ และเอกชนต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนที่แท้จริง ที่วัดดอนคา หมู่ที่ 4 ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ทำเกษตร และประมงเลี้ยงกุ้งก้ามกราม อีกทั้งมีความต้องการให้แก้ไขปัญหาด้าน ถนนชำรุด และกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอส่งผลให้การผลิตน้ำประปาหมู่บ้านติดขัด

สำหรับกิจกรรมภายในงานได้ถวายผ้าป่าสามัคคี ของส่วนราชการและประชาชนที่มีจิตศรัทธา ถวายแด่วัดดอนคา มอบทุนการศึกษา มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำชุมชน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ด้อยโอกาส พร้อมนำหน่วยบริการจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนมาให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ การให้บริการตรวจรักษาโรค การให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การบริการตัดผม การเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัด และการบริการและปรึกษาช่องทางการประกอบอาชีพ

ติดตามข่าวสารไชโยราชบุรีได้ที่ กลุ่มไชโยราชบุรี  หรือ แฟนเฟจไชโยราชบุรี
ติดต่อแจ้งทำข่าว ID:Line : a21182534
ติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ID:Line : a21182534

**************























จังหวัดราชบุรีออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลดอนคา จังหวัดราชบุรีออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลดอนคา Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 22, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.