จ.ราชบุรีเชิญชวนประชาชนร่วมงานอนุรักษ์สืบทอดศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นงานสืบสานสายใยไทยเขมร


จังหวัดราชบุรีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีร่วมกับอำเภอวัดเพลงและสภาวัฒนธรรมอำเภอวัดเพลง กำหนดจัดโครงการอนุรักษ์สืบทอดศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นงานสืบสานสายใยไทยเขมร อำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีขึ้น ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดราชบุรีเพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานชาติพันธุ์ ส่งเสริมให้คนรุ่นหลังเข้าใจรากเหง้าของตนเองเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคภูมิใจในความเป็นไทย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรเลงดนตรีไทย จากชมรมดนตรีไทยโรงพยาบาลดำเนินสะดวก การแสดงศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษา การแสดงศิลปวัฒนธรรมเพลงปรบไก่ จากพ่อเพลงแม่เพลงปรบไก่บ้านเวียงทุน การแสดงรำวงย้อนยุคเป็นต้น และมีพิธีเปิด งานในวันที่ 9 มิถุนายน เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนอำเภอวัดเพลง วัดศรัทธาราษฎร์ ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
จ.ราชบุรีเชิญชวนประชาชนร่วมงานอนุรักษ์สืบทอดศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นงานสืบสานสายใยไทยเขมร จ.ราชบุรีเชิญชวนประชาชนร่วมงานอนุรักษ์สืบทอดศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นงานสืบสานสายใยไทยเขมร Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 06, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.