กอ.รมน.ราชบุรี เดินหน้ารับนโยบาย มท. "โครงการเรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเรา"


เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 60 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี โดย พันเอก เอกธนา เสนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี (ฝ่ายทหาร) เปิดเวทีโครงการเรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเราสำหรับพื้นที่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีราชบุรี ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสัตตนารถปริวัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 2 ส่วนได้แก่การพัฒนาทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์บางส่วนของวัดและโรงเรียน กับการเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันนักเรียนโดยมีทุกภาคส่วนของอำเภอเมือง ประกอบด้วย นายอำเภอเมือง, ปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี, ผอ.กศน.อ.เมืองราชบุรี, ผกก.เมืองราชบุรี, แผนกที่ 6 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก, นักเรียนรร.เทศบาล1, ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เอกชนซึ่งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


สำหรับกิจกรรมโครงการ "เรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเรา" กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี ได้เดินหน้านโยบายกระทรวงมหาดไทย (มท.) ดังกล่าว เพื่อข้าราชการในพื้นที่ และพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม เป็นการช่วยเหลือสังคม เสริมสร้างให้ข้าราชการ มีจิตสำนึกในการรับใช้ประชาชน ทำให้มีความรักผูกพันสามัคคีกัน สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ เพราะได้ประกอบคุณงามความดีร่วมกันนอกเหนือจากการปฏิบัติราชการตามปกติ

ติดตามข่าวสารไชโยราชบุรีได้ที่ กลุ่มไชโยราชบุรี  หรือ แฟนเฟจไชโยราชบุรี
ติดต่อแจ้งทำข่าว ID:Line : a21182534
ติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ID:Line : a21182534

**************

กอ.รมน.ราชบุรี เดินหน้ารับนโยบาย มท. "โครงการเรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเรา" กอ.รมน.ราชบุรี เดินหน้ารับนโยบาย มท. "โครงการเรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเรา" Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 23, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.