เกษตรจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน “ทีมเหย้า-ทีมเยือน”


นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการโครงการจัดงานสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 2560 ปีแห่งการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ทีมเหย้า-ทีมเยือน ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับรับทราบนโยบายและทิศทางการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม และสร้างพลังขององค์กรให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งมีกิจกรรมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 2560 ปี แห่งการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก ถอดองค์ความรู้งานนโยบายที่สำคัญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการสร้างการรับรู้

ติดตามข่าวสารไชโยราชบุรีได้ที่ กลุ่มไชโยราชบุรี  หรือ แฟนเฟจไชโยราชบุรี
ติดต่อแจ้งทำข่าว ID:Line : a21182534
ติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ID:Line : a21182534

**************


เกษตรจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน “ทีมเหย้า-ทีมเยือน” เกษตรจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน “ทีมเหย้า-ทีมเยือน” Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 29, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.