อบต.บ้านคา จัดโครงการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวง ร.๙


วันที่ 5 มิ.ย. 60 ที่ ศาลาเอนกประสงค์อำเภอบ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอบ้านคา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ "ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" ให้กับผู้สูงอายุ และประชานในพื้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา ได้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ ให้กับปรชาชนในชุชมชน ตามหลักโครงการอบรมสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้  ซี่งได้รับความสนใจจาก ผู้สูงอายุ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียนนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา จะนำดอกไม้จันทน์ที่ได้จากโครงการดังกล่าว ขึ้นทูลเกล้าถวาย ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อไป


ส่วนทางด้าน นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอบ้านคา กล่าวว่า จังหวัดราชบุรี โดยนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มีนโยบายจัดตั้ง "โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดราชบุรี" โดยตั้งเป้าประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 450,000 ดอก เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวาย ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ อ.บ้านคา ร่วมเข้าโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 15 - 16 มิ.ย. 60 ณ อาคารจิตภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นี้ด้วยอบต.บ้านคา จัดโครงการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวง ร.๙ อบต.บ้านคา จัดโครงการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวง ร.๙ Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 05, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.