รองนายกรัฐมนตรี เปิดงาน "มหกรรมเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม” จังหวัดราชบุรี


วันนี้(29 มิถุนายน 2560) จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดงาน "มหกรรมเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดราชบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจบุคคลต้นแบบ "1 ตำบล 1 คนดี” และเป็นเวทีกลางในการขับเคลื่อนคุณธรรมความดี เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนวาระด้านคุณธรรมความดีในระดับจังหวัด โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานเปิด พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ "1 ตำบล 1 คนดี”


จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดคุณธรรมนำร่องเนื่องจากมีต้นทุนทางคุณธรรมจริยธรรม โดยจังหวัดราชบุรีกำหนดดำเนินการภายใต้ การจัดตลาดนัดความดีอย่างต่อเนื่อง รวมพลัง 8 ชาติพันธุ์ขับเคลื่อนหลักคุณธรรม พอเพียง สามัคคี มีวินัย เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ขยายผลสู่องค์กร และภาคีเครือข่ายทั้งจังหวัด พร้อมวางเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลที่เกิดขึ้น คือ เป็นเมืองแห่งความจงรักภักดี ทั้ง 10 อำเภอประกาศวาระอำเภอคุณธรรม นักท่องเที่ยวมาเมืองราชบุรี จะมีความสุข ปลอดภัย อบอุ่น ที่พักและอาหารมีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร และอาหารที่ปลอดภัย

ติดตามข่าวสารไชโยราชบุรีได้ที่ กลุ่มไชโยราชบุรี  หรือ แฟนเฟจไชโยราชบุรี
ติดต่อแจ้งทำข่าว ID:Line : a21182534
ติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ID:Line : a21182534

**************รองนายกรัฐมนตรี เปิดงาน "มหกรรมเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม” จังหวัดราชบุรี รองนายกรัฐมนตรี เปิดงาน "มหกรรมเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม” จังหวัดราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 29, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.