จังหวัดราชบุรีจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา

จังหวัดราชบุรีจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560


นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2560 โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษาแก่ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการเน้นให้วัดจัดกิจกรรมนำพุทธศาสนิกชนเข้าวัด ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน และกิจกรรมอื่น ๆ ดังนี้ พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ,พิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.30 น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร และ เวลา 20.00 น. ณ วัดอมรินทราราม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ,พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ ศาลาสุภัทโท วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ขอเชิญข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ติดตามข่าวสารไชโยราชบุรีได้ที่ กลุ่มไชโยราชบุรี  หรือ แฟนเฟจไชโยราชบุรี
ติดต่อแจ้งทำข่าว ID:Line : a21182534
ติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ID:Line : a21182534

**************
จังหวัดราชบุรีจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรีจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 30, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.