ต้องชมเชย.... อบต.จอมบึง จัดกกิจกรรม"ตลาดนัดสีเขียว ผักปลอดสารพิษ" ของ"ผู้สูงวัย"


วันที่ 5 มิ.ย. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  จัดโครงการ "ตลาดนัดสีเขียว ผักปลอดสารพิษ" ของผู้สูงวัย โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายชาญชัย ใช่รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง และนายวิรัตน์ พึ่งโพธิ์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง ซึ่งจัดขึ้นบริเวณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง และจัดขึ้นของวันที่ 5 ของทุกเดือนซึ่งตรงกับวันจัดกิจกรรม "วันห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ อบต.จอมบึง" โดยการจัดตั้งโครงการกิจกรรม ตลาดนัดสีเขียว ผักปลอดสารพิษ ของผู้สูงวัย เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้สูงอายุมีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ปลูกผักปลอดสารพิษ และให้ผู้สูงอายุนำสินค้ามาจัดจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้ และได้บริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษซึ่งมีประโยชน์กับร่างกาย และให้ผู้สูงอายุได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ และผู้สูงอายุในตำบลได้มีโอกาสพบปะบอกเล่าวิธีการปลูกผักในแต่ละครัวเรือน สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุเอง รวมถึงยังเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมดี เพราะไม่มีการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี กิจกรรมโครงการดังกล่าว ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน และต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุได้ลดภาระค่าใช้จ่าย และได้พบปะกัน

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว อาจจะเป็นเพียงกิจกรรมทั่วไป แต่สำหรับผู้สูงวัยในตำบลจอมบึงแล้ว โครงการดังกล่าวสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย ในเขตตำบลจอมบึงได้เป็นอย่างดี แล้วโครงการดังกล่าวได้ถูกเสนอให้จัดลงตีพิมพ์ในหนังสือ "คู่มือการจัดการความรู้ พัฒนาการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น" อีกด้วย

ต้องชมเชย.... อบต.จอมบึง จัดกกิจกรรม"ตลาดนัดสีเขียว ผักปลอดสารพิษ" ของ"ผู้สูงวัย" ต้องชมเชย.... อบต.จอมบึง จัดกกิจกรรม"ตลาดนัดสีเขียว ผักปลอดสารพิษ" ของ"ผู้สูงวัย" Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 06, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.