สำนักงาน พมจ.ราชบุรีได้จัดการประชุมสมัชชาครอบครัว สมัชชาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดราชบุรี


สำนักงาน พมจ.ราชบุรีได้จัดการประชุมสมัชชาครอบครัว สมัชชาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดราชบุรีและงานวันแห่งครอบครัว ณ ห้องประชุมสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยนางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี( พมจ.ราชบุรี )เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ในวาระการประชุมได้จัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดราชบุรี เวทีเสวนาปัญหาทางสังคมจังหวัดราชบุรีและแนวทางในการแก้ไข 3 ประเด็น ได้แก่ 1.ประเด็นสัมพันธภาพครอบครัว 2 ประเด็นเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 3 ประเด็นผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง โดยนางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พมจ.ราชบุรี เป็นผู้บรรยาย ทั้งนี้ยังได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น ในการป้องกันแก้ไขปัญหา 3 ประเด็นปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประเทศชาติ

ติดตามข่าวสารไชโยราชบุรีได้ที่ กลุ่มไชโยราชบุรี  หรือ แฟนเฟจไชโยราชบุรี
ติดต่อแจ้งทำข่าว ID:Line : a21182534
ติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ID:Line : a21182534

**************

สำนักงาน พมจ.ราชบุรีได้จัดการประชุมสมัชชาครอบครัว สมัชชาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดราชบุรี สำนักงาน พมจ.ราชบุรีได้จัดการประชุมสมัชชาครอบครัว สมัชชาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 23, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.