จังหวัดราชบุรีจัดอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด


วันที่ 30 มิ.ย. 60 ที่ห้องประชุมอาคารราชบุรีเกมส์ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้สนใจในจังหวัดราชบุรี ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้จัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด การจัดอบรมดังกล่าวมุ่งหวังให้ทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. และให้ความสำคัญในการบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐแก่ประชาชน อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตลอดจนมีสิทธิเข้าถึงและแสดงความเห็นเพื่อรักษาสิทธิต่าง ๆ ที่ประชาชนพึงมีพึงได้

ติดตามข่าวสารไชโยราชบุรีได้ที่ กลุ่มไชโยราชบุรี  หรือ แฟนเฟจไชโยราชบุรี
ติดต่อแจ้งทำข่าว ID:Line : a21182534
ติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ID:Line : a21182534

**************
จังหวัดราชบุรีจัดอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จังหวัดราชบุรีจัดอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 01, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.