ประมงราชบุรี มอบพันธุ์ปลานิลส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเป็นอาหารกลางวันตามแนวชายแดนในพระราชดำริ


สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงพร้อมประมงอำเภอสวนผึ้ง ดำเนินการมอบลูกพันธุ์ปลานิลแดงขนาด 8-10 เซนติเมตรจำนวน 1,200 ตัว ให้โรงเรียนตะโกล่าง ม.8 ต.สวนผึ้ง เพื่อเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารกลางวันตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวชายแดนในพระราชดำริ งบกรมประมงปี 2560 และร่วมกิจกรรมกับกองร้อยทหารพรานที่ 1406 และครู นักเรียนโรงเรียนตะโกปิดทอง ร่วมทำอาหารธรรมชาติจากการหมักฟางข้าวให้สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะตะโกปิดทอง พร้อมนำพันธุ์สัตว์น้ำมาปล่อยเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ตามพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ต้องการเพิ่มอาหารโปรตีนให้กับประชาขนในพื้นที่รอบๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง โดยพันธุ์ปลาที่ปล่อยนำมาจากโครงการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำหนองตาดั้ง ตามพระราชเสาวนีย์ ได้แก่ ปลานิลแดงขนาด 8-10 ซนติเมตรจำนวน 5,000 ตัว และปลาตะเพียนขนาด 8-10 ซนติเมตร จำนวน 5,000 ตัว

ประมงราชบุรี มอบพันธุ์ปลานิลส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเป็นอาหารกลางวันตามแนวชายแดนในพระราชดำริ ประมงราชบุรี มอบพันธุ์ปลานิลส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเป็นอาหารกลางวันตามแนวชายแดนในพระราชดำริ Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 02, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.